بازدید حجت الاسلام و المسلمین اروجی مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان

بازدید حجت الاسلام و المسلمین اروجی مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان
بازدید حجت الاسلام و المسلمین اروجی مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان