به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) کارگاه "آموزش مستندسازی" تجربه‌نگاری فرهنگی برگزار شد.

مطالب مرتبط