گزارش تصویری بازید رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی از گروه‌های پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

گزارش تصویری بازید رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی از گروه‌های پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
گزارش تصویری بازید رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی از گروه‌های پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم(ع)