ایام شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را تسلیت عرضی می نماییم.

ایام شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را تسلیت عرضی می نماییم.
ایام شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را تسلیت عرضی می نماییم.