عید سعید قربان بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد.

عید سعید قربان بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد.
عید سعید قربان بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد.