مجلس بزرگداشت امیران رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌گردد.

مطالب مرتبط