وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری (س) را تسلیت عرض می‌نماییم.

وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری (س) را تسلیت عرض می‌نماییم.
وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری (س) را تسلیت عرض می‌نماییم.