دوازدهمین مجمع اهل قلم گلشن ابرار یکشنبه 30 آبان 89 ساعت 15/30 در سالن اجتماعات پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می گردد.

مطالب مرتبط