نشست 32 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار شد.

مطالب مرتبط