چهاردهمین نشست از جلسات شورای علمی استانهای آذربایجان شرقی – غربی و اردبیل برگزار گردید.

مطالب مرتبط