مراسم رونمایی از آثار گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) توسط حضرت ایت الله مکارم شیرازی

مراسم رونمایی از آثار گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) توسط حضرت ایت الله مکارم شیرازی
مراسم رونمایی از آثار گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) توسط حضرت ایت الله مکارم شیرازی